...

ติดต่อเรา

รายงานผลเบิก / จ่าย

# รายละเอียด วันที่ประกาศ
1 รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 16 สค.64 2021-08-16 00:00:00
2 รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 19 กค.64 2021-07-19 00:00:00
3 รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 18 มิย.64 2021-06-18 00:00:00
4 รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 19 พค.64 2021-05-19 00:00:00
5 รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 16 เมย.64 2021-04-16 00:00:00
6 รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 16 มีค.64 2021-03-17 00:00:00
7 รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 15 กพ.64 2021-02-17 00:00:00
8 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 15 มค.64 2021-01-15 00:00:00
9 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 16 ธ.ค. 63 2020-12-18 00:00:00
10 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 18 พ.ย. 63 2020-11-18 00:00:00
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 2020-10-29 00:00:00
12 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 18 ก.ย. 63 2020-09-20 00:00:00
13 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 18 ส.ค. 63 2020-08-20 00:00:00
14 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 16 ก.ค. 63 2020-07-17 00:00:00
15 สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 3 ชุดคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และตัวชี้วัด กพร. ครั้งที่ 8 /2563 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 2020-06-23 00:00:00
16 สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 3 ชุดคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และตัวชี้วัด กพร. ครั้งที่ 7 /2563 วันที่ 27 เมษายน 2563 2020-05-15 00:00:00
17 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ วันที่ 19 มิ.ย. 63 2020-06-19 00:00:00
18 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ วันที่ 19 พค. 63 2020-05-20 00:00:00
19 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ วันที่ 19 เมย. 63 2020-04-20 00:00:00
20 สรุปรายงานการประชุมคกก. ติดตามงบประมาณ ตัวชี้วัด ครั้งที่ 6 2020-03-25 00:00:00
21 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 16 มี.ค 63 2020-03-20 00:00:00
22 สรุปรายงานการประชุมคกก. ติดตามงบประมาณ ตัวชี้วัด ครั้งที่ 5 2020-02-20 00:00:00
23 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 18 ก.พ. 63 2020-02-18 00:00:00
24 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 2020-01-31 00:00:00
25 ตารางข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 3 2020-01-31 00:00:00
26 สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูฯย์อนามัยที่ 3 2020-01-25 00:00:00
27 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 15 ม.ค. 63 2020-01-20 00:00:00

รายงานงบทดลอง

# รายละเอียด วันที่ประกาศ
1 รายงานงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2564 และรายละเอียดประกอบงบ 2021-09-14 00:00:00
2 รายงานงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2564 และรายละเอียดประกอบงบ 2021-08-13 00:00:00
3 รายงานงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2564 และรายละเอียดประกอบงบ 2021-07-14 00:00:00
4 รายงานงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2564 และรายละเอียดประกอบงบ 2021-06-14 00:00:00
5 รายงานงบทดลอง เดือนเมษายน 2564 และรายละเอียดประกอบงบ 2021-05-14 00:00:00
6 รายงานงบทดลอง เดือนมีนาคม 2564 และรายละเอียดประกอบงบ 2021-04-09 00:00:00
7 รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และรายละเอียดประกอบงบ 2021-03-15 00:00:00
8 รายงานงบทดลอง เดือนมกราคม 2564 และรายละเอียดประกอบงบ 2020-12-15 00:00:00
9 รายงานงบทดลอง เดือนธันวาคม 2563 และรายละเอียดประกอบงบ 2020-12-15 00:00:00
10 รายงานงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2563 และรายละเอียดประกอบงบ 2020-12-15 00:00:00
11 รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม 2563 2020-11-12 00:00:00
12 รายละเอียดประกอบที่สำคัญของงบทดลอง เดือน ก.ย.63 2020-10-12 00:00:00
13 รายงานงบทดลอง เดือนกันยายน 2563 2020-10-12 00:00:00
14 รายงานงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2563 2020-09-15 00:00:00
15 รายงานงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2563 2020-08-13 00:00:00
16 รายงานงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2563 2020-07-14 00:00:00
17 รายงานงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2563 2019-06-15 00:00:00
18 รายงานงบทดลอง เดือนเมษายน 2563 2020-04-01 00:00:00
19 รายงานงบทดลอง เดือนมีนาคม 2563 2020-03-01 00:00:00
20 รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-01 00:00:00
21 รายงานงบทดลอง เดือนมกราคม 2563 2020-01-01 00:00:00
22 รายงานงบทดลอง เดือนธันวาคม 2562 2019-12-01 00:00:00
23 รายงานงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-01 00:00:00
24 รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม 2562 2019-10-01 00:00:00