...

ติดต่อเรา

รายงานผลเบิก / จ่าย

# รายละเอียด วันที่ประกาศ
1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 16 ก.ค. 63 2020-07-17 00:00:00
2 สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 3 ชุดคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และตัวชี้วัด กพร. ครั้งที่ 8 /2563 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 2020-06-23 00:00:00
3 สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 3 ชุดคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และตัวชี้วัด กพร. ครั้งที่ 7 /2563 วันที่ 27 เมษายน 2563 2020-05-15 00:00:00
4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ วันที่ 19 มิ.ย. 63 2020-06-19 00:00:00
5 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ วันที่ 19 พค. 63 2020-05-20 00:00:00
6 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ วันที่ 19 เมย. 63 2020-04-20 00:00:00
7 สรุปรายงานการประชุมคกก. ติดตามงบประมาณ ตัวชี้วัด ครั้งที่ 6 2020-03-25 00:00:00
8 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 16 มี.ค 63 2020-03-20 00:00:00
9 สรุปรายงานการประชุมคกก. ติดตามงบประมาณ ตัวชี้วัด ครั้งที่ 5 2020-02-20 00:00:00
10 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 18 ก.พ. 63 2020-02-18 00:00:00
11 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 2020-01-31 00:00:00
12 ตารางข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 3 2020-01-31 00:00:00
13 สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูฯย์อนามัยที่ 3 2020-01-25 00:00:00
14 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 15 ม.ค. 63 2020-01-20 00:00:00