ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการเงิน

ขั้นตอนการใช้งานระบบสลิปเงินเดือน ออนไลน์

1. กด Login เพื่อเข้าระบบ โดยเจ้าหน้าที่ทุกท่านจะได้รับ Username และ Password จากงานการเงิน หรือโทร 171 , 273

2. กดที่เมนู เงินเดือน จะปรากฎหน้าต่างรายการเงินเดือนทั้งหมด

3. กดปุ่มดูรายละเอียด เพื่อดูรายละเอียดของเงินเดือน / กดปุ่ม PDF เพื่อปริ้นหรือบันทึกสลิปเงินเดือน


* มีปัญหาเรื่องการใช้งานโปรแกรม ติดต่องาน it โทร. 183 *